ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

                 -------------------------------------------------

 

ΙΣΤΟΡΙΑ - Πατήστε εδώ 

ΦΥΣΙΚΗ - Πατήστε εδώ