Οι αλλαγές που αποφάσισε και εφάρμοσε στα Γυμνάσια ο πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης δημιουργούν την ανάγκη να αλλάξουν οι ημερομηνίες των εξετάσεων. Ο κ. Φίλης μείωσε το εβδομαδιαίο ωράριο των μαθητών των Γυμνασίων από 35 ώρες σε 32 ώρες την εβδομάδα. Μ’ αυτό τον τρόπο κατάφερε να μειώσει κατά 10% των αριθμό των καθηγητών που χρειάζεται για να λειτουργήσουν τα Γυμνάσια. Έτσι εξοικονόμησε περίπου 2.500 καθηγητές. Αυτές οι 3 ώρες την εβδομάδα που εξοικονόμησε αντιστοιχούν στη διάρκεια της χρονιάς σε 75 διδακτικές ώρες λιγότερες για κάθε μαθητή.
Για να μη στερηθούν οι μαθητές αυτές τις 75 ώρες παρέτεινε το σχολικό έτος κατά περίπου 2,5 εβδομάδες ώστε με 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα οι μαθητές να κάνουν τελικά τις 75 ώρες στο τέλος της χρονιάς. Οι μαθητές του Γυμνασίου θα κάνουν, επομένως, μάθημα μέχρι τις 31 Μαΐου. Δεν γίνεται να ξεκινήσουν μετά τις εξετάσεις τους, γιατί θα απαιτούνταν 20 μέρες για να ολοκληρωθούν. Θα μου πείτε γιατί όχι. Γιατί οι καθηγητές των Γυμνασίων επιτηρούν τους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Συνεπώς πρέπει μετά τις 31 Μαΐου, που τελειώνουν πια τα μαθήματα στα Γυμνάσια, να επιτηρήσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει το όλο σύστημα αποφάσισε ο κ. Φίλης να εξετάζονται οι μαθητές των Γυμνασίων σε 4 μόνο μαθήματα, ώστε αυτό να γίνει τις Τρίτες και Πέμπτες του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου και Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή να διεξαχθούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις. Περισσεύουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις του Λυκείου, που φαίνεται ότι θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Ακούστηκε ότι θα καταργηθούν οι επαναληπτικές εξετάσεις, πράγμα, κατά τη γνώμη μου, άδικο, γιατί ένα παιδί που αρρωσταίνει από μία ίωση και χάνει τις εξετάσεις θα χάνει τη χρονιά του.

Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική.