ΔΩΡΕΑΝ


1. Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

2. Τεστ

 

Το μέλλον ανήκει σ` αυτούς που το προετοιμάζουν σωστά

 

1.Σεμινάρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πιστεύουμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός με την τριπλή του ιδιότητα (πληροφόρηση, ψυχομετρικά εργαλεία, συμβουλευτική) αποτελεί θεμελιακό άξονα για το σχεδιασμό του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας.

Θεωρούμε ότι παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, η πληροφόρηση και η έγκυρη ενημέρωση γονέων και μαθητών για το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, την κατανομή των σχολών και την προσβασιμότητά τους στην αγορά εργασίας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή της σχολής και κυρίως για την συμπλήρωση ενός έξυπνου μηχανογραφικού.

2. Test επαγγελματικού προσανατολισμού

Θέτουμε στη διάθεση των μαθητών μας, τα πιο αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία υψηλής στάθμισης:

                           -Ariston test από την computer academy

                           -Employ’s  test

 

4sector

 

 

 

 

 

Εικόνες από την εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό :